images/slideimages/Picture (1).JPG images/slideimages/Picture (10).JPG images/slideimages/Picture (11).JPG images/slideimages/Picture (12).JPG images/slideimages/Picture (13).JPG images/slideimages/Picture (14).JPG images/slideimages/Picture (15).JPG images/slideimages/Picture (16).JPG images/slideimages/Picture (17).JPG images/slideimages/Picture (18).JPG images/slideimages/Picture (19).JPG images/slideimages/Picture (2).JPG images/slideimages/Picture (20).jpg images/slideimages/Picture (21).JPG images/slideimages/Picture (22).JPG images/slideimages/Picture (23).jpg images/slideimages/Picture (24).JPG images/slideimages/Picture (25).JPG images/slideimages/Picture (26).JPG images/slideimages/Picture (27).JPG images/slideimages/Picture (28).JPG images/slideimages/Picture (29).JPG images/slideimages/Picture (3).JPG images/slideimages/Picture (30).JPG images/slideimages/Picture (31).JPG images/slideimages/Picture (32).jpg images/slideimages/Picture (33).JPG images/slideimages/Picture (4).JPG images/slideimages/Picture (5).JPG images/slideimages/Picture (6).JPG images/slideimages/Picture (7).JPG images/slideimages/Picture (8).JPG images/slideimages/Picture (9).JPG

Home ABOUT US MEDIA Notice Hải quan cửa khẩu cảng Hiệp Phước đảm bảo thông quan 24/7
Hải quan cửa khẩu cảng Hiệp Phước đảm bảo thông quan 24/7

HẢI QUAN CỬA KHẨU CẢNG HIỆP PHƯỚC ĐẢM BẢO THÔNG QUAN 24/7

Theo yêu cầu của Tổng cục Hải quan đối với Cục Hải quan các tỉnh thành phố nhằm tăng cường công tác thu ngân sách Nhà nước năm 2015, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp khi làm thủ tục hải quan trong những ngày cuối năm 2015, Hải quan cửa khẩu cảng Hiệp Phước sẽ làm việc tất cả các ngày trong tuần (không nghỉ trong các ngày thứ bảy và chủ nhật từ nay đến hết ngày 31-12-2015).

Bên cạnh đó, Tổng cục Hải quan cũng đã có công văn gửi tới tất cả các ngân hàng thương mại đã phối hợp thu với Tổng cục Hải quan đề nghị các ngân hàng bố trí điểm thu và thời gian làm việc, khuyến khích doanh nghiệp triển khai nộp tiền qua Internet banking; cung cấp danh sách điểm thu thuế bố trí làm ngoài giờ ngày thứ bảy và chủ nhật để doanh nghiệp thuận tiện trong việc nộp thuế xuất nhập khẩu, thông quan nhanh hàng hóa.

Những yêu cầu trên của Tổng cục Hải quan là nhằm tạo thuận lợi tối đa, giúp cho các doanh nghiệp hoạt động xuất nhập khẩu thông quan hàng hóa nhanh chóng trong những ngày cuối năm 2015.

http://tuoitre.vn/tin/can-biet/20151204/hai-quan-cua-khau-cang-bien-dam-bao-thong-quan-24-7/1014319.html

 

Whistleblowing Hotline