images/slideimages/Picture (1).JPG images/slideimages/Picture (10).JPG images/slideimages/Picture (11).JPG images/slideimages/Picture (12).JPG images/slideimages/Picture (13).JPG images/slideimages/Picture (14).JPG images/slideimages/Picture (15).JPG images/slideimages/Picture (16).JPG images/slideimages/Picture (17).JPG images/slideimages/Picture (18).JPG images/slideimages/Picture (19).JPG images/slideimages/Picture (2).JPG images/slideimages/Picture (20).jpg images/slideimages/Picture (21).JPG images/slideimages/Picture (22).JPG images/slideimages/Picture (23).jpg images/slideimages/Picture (24).JPG images/slideimages/Picture (25).JPG images/slideimages/Picture (26).JPG images/slideimages/Picture (27).JPG images/slideimages/Picture (28).JPG images/slideimages/Picture (29).JPG images/slideimages/Picture (3).JPG images/slideimages/Picture (30).JPG images/slideimages/Picture (31).JPG images/slideimages/Picture (32).jpg images/slideimages/Picture (33).JPG images/slideimages/Picture (4).JPG images/slideimages/Picture (5).JPG images/slideimages/Picture (6).JPG images/slideimages/Picture (7).JPG images/slideimages/Picture (8).JPG images/slideimages/Picture (9).JPG

Home DỊCH VỤ Biểu giá dịch vụ Thông báo biểu cước mới từ ngày 01 tháng 05 năm 2018
Thông báo biểu cước mới từ ngày 01 tháng 05 năm 2018

Số.: 38/SPCT.18

Ngày: 30/03/2018

Về việc: Áp dụng biểu giá dịch vụ Cảng mới từ ngày 01/05/2018 | Download

Kính gởi: - Các Hãng Tàu/Đại Lý Hãng Tàu

- Các Chủ Hàng

Kính thưa Quý khách,

Trước tiên chúng tôi xin chân thành cảm ơn sự ủng hộ và hợp tác quý giá từ phía khách hàng từ trước đến nay.

Chúng tôi xin thông báo việc điều chỉnh biểu giá kể từ ngày 01 tháng 05 năm 2018, điều này sẽ phần nào bù đắp mức tăng lạm phát (CPI) 3,53% trong năm 2017 cũng như tăng các chi phí hoạt động của Cảng SPCT.

SPCT đã xem xét cẩn thận sự ảnh hưởng của Nghị định số 116, và cho đến nay hầu hết các vướng mắc đã được khắc phục, hiện nay khách hàng có thể nhập khẩu xe hơi một cách thuận lợi.

Để đảm bảo đủ năng lực đỗ xe tại bãi, chúng tôi sẽ giảm thời gian lưu bãi hiện tại từ 7 ngày xuống còn 5 ngày kể từ ngày 01 tháng 05 năm 2018. Đồng thời, chúng tôi cũng giảm giá lưu bãi mức 3 (xe dưới 7 tấn) để hổ trợ khách hàng trong trường hợp xe ô tô có thời gian lưu bãi dài.

Vui lòng lấy thông tin biểu cước mới ở đây.

Trân trọng,

YU CHIA MING (Henry Yu)

Tổng giám đốc

 

Whistleblowing Hotline