Home LIÊN HỆ Phòng khai thác
Operation Department

BỘ PHẬN THƯƠNG VỤ  

           Thủ tục giao nhận và kiểm hóa container                         Phone: +(848) 3873 4488 (ext.4012/4013)

            Thủ tục đóng/rút hàng tại bãi                                              Email:  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.                              Fax: +(848) 3873 4258

            Kho CFS                 

            Thu ngân                                                                                Phone: +(848) 3873 4488                           Fax: +(848) 3873 4218

                                                                                                                                   


BỘ PHẬN KẾ HOẠCH

              Lập kế hoạch cho bến & xếp hàng cho tàu                    Phone: +(848) 3873 4488 (ext.6006)        Direct Line: +(848) 3873 4528

Thu xếp tàu lai dắt                                                                Email:  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.                              Fax: +(848) 3873 4219

Sắp xếp lịch tàu


  BỘ PHẬN CHỨNG TỪ

 Manifest                                                                                  Phone: +(848) 3873 4488 (ext.6005)       Direct Line: +(848) 3873 4529

 Nhận yêu cầu chuyển ICD                                                  Email:  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.                              Fax: +(848) 3873 4219

               Hỗ trợ các vấn đền hải quan

               Reports                                                                                  Phone: +(848) 3873 4488 (ext.6004)        Direct Line: +(848) 3873 4529

               EDI                                                                                          Email:  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.                               Fax: +(848) 3873 4219


  BỘ PHẬN ICD

               Sắp xếp bến xà lan                                                              Phone: +(848) 3873 4488 (ext.8008)        Direct Line: +(84) 903 881 544

  Khai thác xà lan                                                                   Email:  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.                                  Fax: +(848) 3873 4219


  M&R TEAM  

               Giám sát và khai thác container lạnh                                Phone: +(848) 3873 4488 (ext.7004)                    

               Sửa chữa và vệ sinh container lạnh                                  Email:  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.                              Fax: +(848) 3873 4219


  HÀNG QUÁ KHỔ QUÁ TẢI

              Quản lý khai thác hàng quá khổ quá tải                            Phone: +(848) 3873 4488 (ext.6001)        Direct Line: +(84) 3873 4522

              Quản lý khai thác hàng rời, hàng dự án                            Email:  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.                               Fax: +(848) 3873 4219


BỘ PHẬN AN NINH

Bảo vệ an ninh tàu                                                                Phone: +(848) 3873 4488 (ext.3002)         Direct Line:+(84) 903 114 486

Bảo vệ an ninh cảng                                                             Email:  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.                         Fax: +(84) 3873 4526