images/slideimages/Picture (1).JPG images/slideimages/Picture (10).JPG images/slideimages/Picture (11).JPG images/slideimages/Picture (12).JPG images/slideimages/Picture (13).JPG images/slideimages/Picture (14).JPG images/slideimages/Picture (15).JPG images/slideimages/Picture (16).JPG images/slideimages/Picture (17).JPG images/slideimages/Picture (18).JPG images/slideimages/Picture (19).JPG images/slideimages/Picture (2).JPG images/slideimages/Picture (20).jpg images/slideimages/Picture (21).JPG images/slideimages/Picture (22).JPG images/slideimages/Picture (23).jpg images/slideimages/Picture (24).JPG images/slideimages/Picture (25).JPG images/slideimages/Picture (26).JPG images/slideimages/Picture (27).JPG images/slideimages/Picture (28).JPG images/slideimages/Picture (29).JPG images/slideimages/Picture (3).JPG images/slideimages/Picture (30).JPG images/slideimages/Picture (31).JPG images/slideimages/Picture (32).jpg images/slideimages/Picture (33).JPG images/slideimages/Picture (4).JPG images/slideimages/Picture (5).JPG images/slideimages/Picture (6).JPG images/slideimages/Picture (7).JPG images/slideimages/Picture (8).JPG images/slideimages/Picture (9).JPG

Home
Vision & Mission


Tầm nhìn & Sứ mệnh

Tầm nhìn

SPCT sẽ phát triển để trở thành một cảng container nước sâu tầm cỡ thế giới và sẽ phát triển theo từng giai đoạn của thị trường, phù hợp với chiến lược “phát triển kinh tế biển” của thành phố.

Sứ mệnh

Chúng tôi cam kết sẽ luôn đem lại sự hài lòng cho khách hàng bằng các dịch vụ về cảng mang tiêu chuẩn quốc tế với giá cả phải chăng bởi vì thành công của chúng tôi được quyết định bởi chính sự chọn lựa của quý vị.

 


Whistleblowing Hotline