Home LIÊN HỆ
General Information
There are no translations available.

HEAD OFFICE:

Address: Lot C-17, Hiep Phuoc IP, Nha Be District, HCMC, Vietnam


- Phone: +(8428) 3873 4488

- Fax: +(8428) 3873 4216

- Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

- Website: www.spct.vn

 
Front Office
There are no translations available.

CASHIER COUNTER

- Phone: +(8428) 3873 4488, Ext: 4012/4013

- Fax: +(8428) 3873 4258

- Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

 
Commercial Department
There are no translations available.

MARKETING:

- Phone: +(8428) 3873 4488, Ext: 8014/8015


CUSTOMER SERVICES:

- Phone: +(8428) 3873 4488, Ext: 8004

 
Operation Department
There are no translations available.

PLANNING:

- Phone: +(8428) 3873 4488, Ext: 6011

- Fax: +(8428) 3873 4219

- Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.


OPERATING:

- Phone: +(8428) 3873 4488, Ext: 6666

- Fax: +(8428) 3873 4219

- Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

- Hotline: +(84) 974012525