Home DỊCH VỤ Biểu giá dịch vụ
Thông báo mới về Biểu giá dịch vụ cảng áp dụng từ ngày 01 tháng hai năm 2017
Kính gởi : Quý hãng tàu, đại lý tàu
                 Quý khách hàng, Công ty giao nhận và Logisitics
 
Về việc : Áp dụng biểu giá dịch vụ cảng mới từ ngày 01/02/2017 | Xem biểu giá dịch vụ
Đọc thêm...