Home DỊCH VỤ Biểu giá dịch vụ
Thông báo mới về Cập nhật giá cung cấp xăng dầu trong cảng SPCT áp dụng từ ngày 01 tháng 5 năm 2017
Ngày: 18/04/2017
Ref.: Cập nhật giá cung cấp xăng dầu trong cảng | Download

Kính gửi:    - Các Hãng Tàu/ Đại Lý Hãng Tàu
                    - Các Chủ Hàng
 
Trước tiên chúng tôi xin chân thành cảm ơn sự ủng hộ và hợp tác quý giá từ phía khách hàng từ trước đến nay.

Trong thời gian qua, việc cung cấp xăng dầu cho các phương tiện nhập về trong cảng được thực hiện thường xuyên. Tuy nhiên trong biểu giá của cảng lại chưa có báo giá cụ thể cho chi phí này.

Để thuận thiện cho quý khách trong việc tham khảo về biểu giá cho dịch vụ này, chúng tôi xin thông báo các dịch vụ này sẽ được bổ sung vào biểu giá của cảng từ ngày 1 tháng 5 năm 2017. Quý khách có thể tham khảo tại mục D.10 của biểu giá.

Giá cung cấp xăng dầu được áp dụng là:
Đọc thêm...