Home DỊCH VỤ Lịch trình tàu
Lịch trình tàu
Lộ trình

Date

Op

Ship name

Service

Rotation

TUE

NYK & NYR 

MERCURY LEADER, OCEAN HIGHWAY

ROR

SPCT - Singapore - Laem Chabang

WED

MSC - MEKONG EXPRESS

MSC ALICE

MKE

Singapore - Hochiminh - Tanjung Pelepas - Singapore

SAT

GMD

PACIFIC GRACE / PACIFIC PEARL

HDS

SPCT - Hai Phong - Da Nang - Hai Phong